Talent (h)erkennen

 

Talent (h)erkennen, bijdragen aan een goed leven, mooi werk en maximale ontwikkeling. Daar werken we gezamenlijk hard aan bij Frion. Dat kunnen we doen door een voortdurende dialoog te voeren tussen de cliënt, zijn of haar persoonlijk netwerk en de persoonlijk ondersteuner of begeleider.

We ondersteunen, begeleiden en behandelen cliënten met een verstandelijke beperking en eventuele bijkomende ondersteuningsvragen op alle levensterreinen en tijdens alle levensfasen.

Rondom complexe of meervoudige zorgvragen willen we een gids zijn in ondersteuningsland. Daar waar we de expertise zelf niet hebben, werken we daarom met andere organisaties samen.

We willen samen werken en bovenal ook samen doen. En ook zelf iedere dag elkaars en onze eigen talenten zien en ontwikkelen. Alles bij elkaar maakt dat ons werk mooi.

Teams werken resultaatverantwoordelijk en worden ondersteund door een orthopedagoog en bedrijfsvoeringspartner (duale sturing).

 

Frion in het kort

Dit is de kern van wat we doen:

  • Talent (h)erkennen

  •  Bijdragen aan een goed leven

  •  Mooi werk

  •  Professionele ontwikkeling

  •  Gids zijn in ondersteuningsland

Het werkgebied van Frion is de regio Noordwest Overijssel. We hebben 1000 professionals die zich inzetten voor bijna 1000 cliënten, met een ernstige, matige of licht verstandelijke beperkingWe bieden logeren, buitenschoolse opvang, begeleiding in je eigen huis of in de klas, dagbesteding, werken en wonen bij Frion. Rond de 350 vrijwilligers helpen ons. Op onze algemene website lees je daar meer over.

Meer over Frion:

 

Factsheet Frion1

Factsheet Frion2