Frion biedt ondersteuning aan mensen met een ernstige, matige en licht verstandelijke beperking. Hieronder lees je meer over de verschillen van deze doelgroepen.

 

Ernstig verstandelijk beperkt (evb)

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking (evb) hebben over het algemeen een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer vier jaar. Vaak is er een combinatie met syndromen en/of neurologische problematiek zoals epilepsie. Dit maakt hen kwetsbaar en vatbaar voor gezondheidsrisico’s.

Mensen met evb hebben de hele dag hulp nodig bij de dingen die ze doen. Het is belangrijk dat je als begeleider initiatief neemt. Je moet je goed kunnen inleven in een ander. Vaak kunnen mensen met evb niet praten en communiceren ze via lichaamstaal. Door te letten op details en zorgvuldig te werken, zie jij kleine veranderingen in gedrag en onderzoek je wat de ander nodig heeft en wat hij kan. Om een goed beeld te krijgen van de behoeften en mogelijkheden van cliënten heb je regelmatig contact met het netwerk van de cliënt zoals ouders, familieleden en verwanten.

 

Matig verstandelijk beperkt (mvb)

Mensen met een matige verstandelijke beperking (mvb) hebben over het algemeen een ontwikkelingsleeftijd van vier- tot zevenjarigen (kleuterfase). Door hun leeftijd en levenservaring lijken ze vaak meer te kunnen dan past bij hun matig verstandelijke beperking. Naast lichamelijke aandoeningen zoals epilepsie, kan er sprake zijn van psychiatrische stoornissen. Denk bijvoorbeeld aan een psychose of stemmingsstoornis. Mensen met een matige verstandelijke reageren heel direct op stress en veranderingen. Dit alles leidt regelmatig tot onaangepast gedrag zoals impulsiviteit, agressie, vernieling en conflicten. Mensen met een mvb zijn volledig afhankelijk van anderen om zich te kunnen ontwikkelen.

Als begeleider biedt jij mensen met een mvb structuur en een voorspelbare omgeving. Je communiceert op een eenvoudige manier en maakt gebruik van ondersteunende communicatie zoals pictogrammen. Ook heb je contact met andere mensen die betrokken zijn bij de cliënt. Als begeleider ga jij actief het contact aan met de ander en zoek je samen naar mogelijkheden. Je kan omgaan met onverwachte situaties en loopt niet weg als het moeilijk wordt. Je bent geïnteresseerd in de ander en stamt af op de behoeften van die ander. Je bent in staat om naar de mens achter het gedrag te kijken.

 

Licht verstandelijke beperking (lvb)

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben over het algemeen een ontwikkelingsleeftijd tussen de 7 en 11 jaar. Cliënten hebben ondersteuning nodig bij sociale contacten en communicatie, maar ook bij praktische en maatschappelijke vaardigheden zoals persoonlijk verzorging, hygiëne of werk. Het is voor anderen niet altijd zichtbaar dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. Daarom worden deze cliënten vaak overschat. Een extra uitdaging is dat deze doelgroep kwetsbaar is voor verslavingen, schulden en psychische problemen. Werken met mensen met een licht verstandelijke beperking vraagt om duidelijke en effectieve communicatie, flexibiliteit om je aan te passen en het goed kunnen stellen van vragen. Door oplossingsgericht te werken, worden cliënten met een lvb gestimuleerd om zelf regie te pakken over zijn leven. Jij hebt een belangrijke en coachende rol. Je zet het welbevinden van de ander centraal. Als begeleider heb je de belangrijke taak om de dingen die gebeuren te vertalen naar de belevingswereld van de cliënt.